Αναβιώνει το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας | Πώς θα αξιοποιηθούν και επεκταθούν οι αθλητικές υποδομές

Αναβιώνει το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας | Πώς θα αξιοποιηθούν και επεκταθούν οι αθλητικές υποδομές