Μωάμεθ κι απαγόρευση της απεικόνισής του: Το ιστορικό – θεολογικό πλαίσιο

Μωάμεθ κι απαγόρευση της απεικόνισής του - Το ιστορικό - θεολογικό πλαίσιο