Θράκη | Η άτοπη προσπάθεια της Άγκυρας να δημιουργήσει πρόβλημα με τους Μουφτήδες

Θράκη: Η άτοπη προσπάθεια της Άγκυρας να δημιουργήσει πρόβλημα με τους Μουφτήδες

Εξίσωση του Μουφτή με τον Πατριάρχη | Θα οδηγήσει σε συγκυριαρχία

Εξίσωση του Μουφτή με τον Πατριάρχη | Θα οδηγήσει σε συγκυριαρχία