ΒΙΑΜΑΞ: Το τέλος της ελληνικής αμαξοποιΐας που έκανε εξαγωγές ως την Ελβετία

ΒΙΑΜΑΞ: Το τέλος του Κολοσσού της ελληνικής αμαξοποιΐας που έκανε εξαγωγές ως την Ελβετία