Μαστίχα Χίου: Oι Τούρκοι επιδιώκουν παραγωγή ρητίνης.Αίτηση για προϊόν γεωγραφικής ένδειξης

Μαστίχα Χίου: Oι Τούρκοι επιδιώκουν παραγωγή ρητίνης.Αίτηση για προϊόν γεωγραφικής ένδειξης