’60-’70-’80 | Μεταφορικά μέσα των δεκαετιών ’60-’70-’80

’60-’70-’80 | Μεταφορικά μέσα των δεκαετιών ’60-’70-’80

Κατάργηση της ιδιοκτησίας αυτοκινήτων,λόγω COVID-19;O ρόλος των ΜΜΜ στη νέα εποχή

αλλαγές στο μοντέλο των μετακινήσεων των ανθρώπων και της ιδιοκτησίας αυτοκινήτων