Μεγάλα κέρδη για τους Έλληνες εφοπλιστές από τον πόλεμο για το πετρέλαιο του 2020

Μεγάλα κέρδη για τους Έλληνες εφοπλιστές από τον πόλεμο για το πετρέλαιο. ονόματα