Ινδίες:Τα μέτρα αντιμετώπισης του Covid-19 κινδυνεύουν να προκαλέσουν περισσότερους νεκρούς

Ινδίες:Τα μέτρα αντιμετώπισης του Covid-19 κινδυνεύουν να προκαλέσουν περισσότερους νεκρούς. Ινδίες και ανθρωπιστική κρίση