Οι φυλετικές διακρίσεις, η διαμαρτυρία και το έγκλημα στις ΗΠΑ του 2020.

Οι φυλετικές διακρίσεις, η διαμαρτυρία και το έγκλημα στις ΗΠΑ του 2020. κοινωνική κι ιστορική ανάλυση