«Μπορώ να κάνω εταιρία έξω και το υποκατάστημα εδώ να μην πληρώνει φόρους;»

«Μπορώ να κάνω εταιρία έξω και το υποκατάστημα εδώ να μην πληρώνει φόρους;»