Βρυξέλλες | Επίθεση με μαχαίρι | Πολλοί τραυματίες |Κομμένο κεφάλι στη Γαλλία

Βρυξέλλες | Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό | Πολλοί τραυματίες |Κομμένο κεφάλι στη Γαλλία