Πώς κατάφερε η Ελλάδα να έχει λίγες απώλειες από τον COVID-19;Τύχη,ικανότητα ή κάτι άλλο;

Πώς κατάφερε η Ελλάδα να έχει λίγες απώλειες από τον COVID-19. Όλοι οι παράγοντες που έδρασαν…