Αδριατική | Όσο το Αιγαίο παραμένει ταραγμένο, να στρέψουμε το βλέμμα στην Αδριατική

Αδριατική | Όσο το Αιγαίο παραμένει ταραγμένο, να στρέψουμε το βλέμμα στην Αδριατική