Το 15ο πιο ακριβό ίντερνετ έχει η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χώρο

Το 15ο πιο ακριβό ίντερνετ έχει η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χώρο