Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Το μεγάλο στοίχημα για ανάπτυξη μετά τον COVID-19

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Το μεγάλο στοίχημα για επιστροφή στην ανάπτυξη