Η Συμφωνία της Μαδρίτης μεταξύ Σημίτη και Demirel για το Αιγαίο (8 Ιουλίου 1997)

8 Ιουλίου 1997: Η Συμφωνία της Μαδρίτης μεταξύ Σημίτη και Demirel που γκρίζαρε το Αιγαίο