Αν καταρρίπταμε καταριανό Rafale σε περίπτωση παραβίασης του εθνικού εναέριου χώρου;

Αν καταρρίπταμε καταριανό Rafale σε περίπτωση παραβίασης του εθνικού εναέριου χώρου;