Ανάλυση Rafale: Τι θα σήμαινε η πιθανή απόκτηση των γαλλικών μαχητικών

Ανάλυση Rafale: Τι θα σήμαινε η πιθανή απόκτηση των γαλλικών μαχητικών