Μωάμεθ κι απαγόρευση της απεικόνισής του: Το ιστορικό – θεολογικό πλαίσιο

Μωάμεθ κι απαγόρευση της απεικόνισής του – Το ιστορικό – θεολογικό πλαίσιο