ΠΕΝΕΝ | Η Κυβέρνηση εξαιρεί τους εφοπλιστές από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το 2021

ΠΕΝΕΝ | Η Κυβέρνηση εξαιρεί τους εφοπλιστές από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το 2021