Πότε αναμένονται ΝΕΕΣ προσλήψεις αναπληρωτών 2023

Πότε αναμένονται ΝΕΕΣ προσλήψεις αναπληρωτών 2023

Δείτε πότε αναμένονται ΝΕΕΣ προσλήψεις αναπληρωτών – Όλα όσα είδαμε και όλα όσα θα δούμε στις προσλήψεις αναπληρωτών 2023 – Διαβάστε όλα όσα έγραψε ο κ. Πατρέας στο forum PDE. Τι θα γίνει με τη διάθεση 1.500 πιστώσεων στα πλαίσια της Β2 Φάσης προσλήψεων για το 2023-24

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναμένεται τις επόμενες μέρες να «τρέξει» η φάση Β2 -συμπληρωματική της β’ φάσης- και στη συνέχεια, στις αρχές Νοέμβρη, θα «τρέξει» η Γ’ φάση προσλήψεων.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Τι αναφέρουν οι Αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας για τις προσλήψεις αναπληρωτών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της Β Φάσης προσλήψεων, για τις ημερομηνίες δηλώσεων τοποθέτησης-ανάληψης υπηρεσίας, για το ποιες προσλήψεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αναμένονται εντός του Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου 2023

Δείτε το Ενημερωτικό Σημείωμα των Αιρετών:

Β. Ημερομηνίες δηλώσεων τοποθέτησης-ανάληψης υπηρεσίας

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023. Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους ή στο σχολείο-έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) που προσλαμβάνονται . Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.

Γ. Προσλήψεις που αναμένονται εντός Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου 2023

1. Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 και Ψυχολόγοι ΠΕ23 στα Γενικά σχολεία Θα έχουμε περί τις 700 προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 και Ψυχολόγων ΠΕ23 στα Γενικά σχολεία, στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού». Αναμένεται ο καθορισμός των σχολικών μονάδων όπου θα εργάζονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 και Ψυχολόγοι ΠΕ23. Εχει εκδοθεί η Απόφαση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού, σχολικά έτη 2023-2026».

2. Ψυχολόγοι ΠΕ23 στα ΕΠΑΛ

Πέρσι για το σχολικό έτος 2022-23 προσλήφθηκαν 226 αναπληρωτές Ψυχολόγοι ΠΕ23 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.– Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.». Αναμένεται ο καθορισμός των σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ όπου θα εργάζονται οι αναπληρωτές Ψυχολόγοι ΠΕ23 και η Απόφαση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους. Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το περσινό σχολικό έτος 2022- 2023 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» .

3. Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25 και ΕΒΠ – Στήριξη μαθητών γενικών σχολείων

Αναμένονται προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25, για τους μαθητές με ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση».

Δ. Επίκειται Ειδική Πρόσκληση

Στα πλαίσια της Β Φάσης δεν βρέθηκαν για πρόσληψη στους Πίνακες ΑΣΕΠ περίπου 150 Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25, οπότε επείγει η έκδοση Ειδικής Πρόσκλησης για την κάλυψη των αναγκών.

Τι είναι η Ειδική Πρόσκληση Σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α’ 190) και ισχύει:

Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, συμπίπτουν με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.

Όλα όσα ανέφερε ο κ. Πατρέας παρακάτω:

Ας δούμε λίγο τι συνέβη μέχρι στιγμής στις φετινές προσλήψεις Αναπληρωτών.

Υπενθυμίζω από τις Υποδράσεις/Πράξεις ανά Πρόσκληση του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» ότι ένα μεγάλο μέρος των προσλήψεων για την Ειδική Αγωγή πέρασε από την Κεντρική Υπηρεσία στα ΠΕριφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των 13 Περιφερειών.

Δηλ. υπάρχει σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες το “Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση” που δίνει προσλήψεις για 2 Υποέργα:

Υποέργο 1) Παράλληλη Στήριξη, Στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή, Στήριξη από ΕΒΠ

Υποέργο 2) ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Αν δείτε για παράδειγμα την απόφαση ένταξης για την Αττική, η διάρκεια υλοποίησης της κάθε Πράξης αφορά 5 σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και 2027-2028.

Κάποια στιγμή αναφέρθηκε σε Ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ότι στην Α’ Φάση έγιναν 9.500 προσλήψεις στην Παράλληλη Στήριξη και ο Υπουργός Παιδείας σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξασφάλισαν της απαραίτητες πιστώσεις, ώστε να πραγματοποιηθούν πάνω από 7.300 προσλήψεις στη Β’ φάση, στις αρχές Οκτωβρίου και 2.700 στη Γ’ φάση στις αρχές Νοεμβρίου.

Πρέπει να επισημανθεί ότι αυτά οι αριθμοί αναφέρονται στο Υποέργο 1, δηλ. δεν είναι μόνο για Παράλληλη Στήριξη, αλλά περιλαμβάνει και ΕΒΠ και Σχολικούς Νοσηλευτές σε αυτά που καταχωρίζονται κατά την καταγραφή των λειτουργικών κενών για πρόσληψη Αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στον τύπο κενού: Εξειδικευμένη Τομεακό.

Πράγματι, το 9.500 προκύπτει αν στις περίπου 7.350 προσλήψεις Παράλληλης Στήριξης της Α’ Φάσης προσθέσουμε και τις περίπου 2.150 προσλήψεις ΕΒΠ+ΠΕ25. Και στη Β’ Φάση οι πιστώσεις για 7.300 προσλήψεις πάλι αφορούσαν το Υποέργο 1 (5.900 για Παράλληλη Στήριξη και 1.400 για ΕΒΠ+ΠΕ25), άλλο ότι λόγω εξάντλησης των Πινάκων σε ορισμένες Περιοχές, οι προσλήψεις περιορίστηκαν στις 5.450 για την Παράλληλη Στήριξη και περίπου 1.250 για ΕΒΠ+ΠΕ25). Εννοείται ότι όλα αυτοί οι αριθμοί αφορούν συνολικά και τις 2 βαθμίδες.

Τι έγινε με τις πηγές χρηματοδότησης;

Έγιναν προσλήψεις από: α) τα ΕΣΠΑ της Κεντρικής Υπηρεσίας β) τα ΕΣΠΑ των ΠΕΠ γ) τη ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000 του ΠΔΕ – 321 προσλήψεις δ) τον Τακτικό Προϋπολογισμό – 931 προσλήψεις, όπου από τα έχοντας υπόψη μπορεί να δει κάποιος ότι προέκυψαν κατόπιν της ΚΥΑ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/13277/6.9.2023 από 857 10μηνες πιστώσεις (Σ.Σ. δείτε λίγο ότι από την ημερομηνία της ΚΥΑ μέχρι την ανακοίνωση των προσλήψεων μεσολάβησε 1 μήνας, υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες που παίρνουν το χρόνο τους και δεν εμφανίζονται λεφτά ανοίγοντας ένα συρτάρι).

Από πού προέκυψαν τώρα οι αυξημένες πιστώσεις;

Εκτός από το δ), “φούσκωσαν” λίγο κάποια από τα α) και πολύ αυτά των β). Πώς φούσκωσαν; Πολύ απλά, έγινε εμπροσθοβαρής κατανομή, διότι στην ελληνική πολιτική υπάρχει μόνο το ΤΩΡΑ και ελάχιστη πρόνοια για το μέλλον. Αν υποθέσουμε 4ετή διακυβέρνηση, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει για το 2027-2028; (τελευταίο σχολικό έτος των ΠΕΠ).

Αυτά για να μην νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος μάγος που “ξεκλειδώνει” πιστώσεις. Θα μπορούσαν αρκετές από τις προσλήψεις της Β’ Φάσης να είχαν γίνει από την Α’ Φάση; Φυσικά και θα μπορούσαν. Γι’ αυτό είχα αναφέρει στις αρχικές εκτιμήσεις μου ότι μια Α’ Φάση με 33.500 Αναπληρωτές ήταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ εφικτή κατά την άποψή μου.

Κάποιοι, όμως, δεν αξιολόγησαν τι αντιδράσεις θα υπάρξουν, ειδικά από τους γονείς των παιδιών με γνωμάτευση για Παράλληλη Στήριξη και επιχειρούσαν να μας πείσουν ότι ο/η εκπαιδευτικός ΕΑΕ του θεσμού της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης τοποθετείται σε σχολείο/α, όχι ως «ατομικός εκπαιδευτικός» μαθητών/τριών.

Τελικά, αν έχεις πιστώσεις είναι «ατομικός εκπαιδευτικός», αν δεν έχεις δεν είναι; Αυτές οι 1.500 πιστώσεις για τη Β2 Φάση από πού θα είναι και που θα διατεθούν;

α) περίπου 1.000 από άδειες άνευ αποδοχών

β) 500 από την Πράξη «Υποστήριξη Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για μαθητές» (Γυμνασίου), όταν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» για να διατεθούν στη Δευτεροβάθμια Γενική.

Νέα καταχώριση κενών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν πρόκειται να ζητηθεί σύντομα, άρα θα γίνουν με τα κενά που καταχωρίστηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας εγκυκλίου. Συνεπώς, προορίζονται για τους υπόλοιπους κλάδους (πλην ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ86).

Αν, όμως, διατεθούν όλες, τότε τα 2.020 κενά αυτών των λοιπών κλάδων θα καλυφθούν συνολικά κατά 75%, ποσοστό με το οποίο δεν καλύφθηκαν ούτε οι πολυπληθείς κλάδοι των ΠΕ02 και ΠΕ03. Άρα κάτι δεν “κολλάει”.

Ένα σενάριο θα ήταν να διατεθούν περίπου 1.000 και να μείνουν 500 για επόμενες φάσεις.

Θα δούμε. Υ.Γ. Αυτό που λένε στον καθένα διαφορετικά νούμερα για να δούνε ποιος μιλάει με ποιον, παρότι παλιό κόλπο, εξέθεσε αρκετούς στη Β’ Φάση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *