Ντένης Πλέσσας (Lockheed Martin) για ΕΑΒ και σχέσεις με Ελλάδα

Ντένης Πλέσσας (Lockheed Martin) για ΕΑΒ και σχέσεις με Ελλάδα