Ισλάμ και Δημοκρατία, ασύμβατες έννοιες

Ισλάμ και Δημοκρατία, ασύμβατες έννοιες