Η πληρέστερη ανάλυση για τα Ίμια και το νομικό καθεστώς τους. Τι άλλαξε το 1996

Η πληρέστερη ανάλυση για το Νομικό Καθεστώς στα Ίμια σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Ιστορικό, στοιχεία, διπλωματία Ελλάδας και Τουρκίας.