Πρέπει να “εξαφανιστούν” οι μικρές τράπεζες από τις ΗΠΑ;

Πρέπει να “εξαφανιστούν” οι μικρές τράπεζες από τις ΗΠΑ;