Πώς το project της ΧΡΩΠΕΙ αλλάζει την Πειραιώς | Η ιστορία της ΧΡΩΠΕΙ και του Σωτήρη Σοφιανόπουλου

ΧΡΩΠΕΙ | Πώς το project της ΧΡΩΠΕΙ αλλάζει την Πειραιώς

Σε αλλαγή και αναβάθμιση της οδού Πειραιώς μαζί με τα υπόλοιπα έργα που προγραμματίζονται στην περιοχή αναμένεται να οδηγήσει η κατασκευή του πρότυπου Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στο πρώην κτίριο της ΧΡΩΠΕΙ. Ο διαγωνισμός για την Πολιτεία Καινοτομίας βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση του, μετά και την ανάρτηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, το οποίο θα μεταμορφώσει την όψη της οδού Πειραιώς σε συνδυασμό με άλλα μεγάλα κτιριακά έργα που προγραμματίζονται εκεί, όπως το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Το Κέντρο Καινοτομίας θα κατασκευαστεί σε έκταση 18 στρεμμάτων επί της οδού Πειραιώς, στο ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν στο παρελθόν η ΧΡΩΠΕΙ. Στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα και θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της καινοτομίας και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Το κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 62 και περιβάλλεται από τις οδούς Εμμανουηλίδη, Ανδρέα Μουράτη και Κατσουλάκου.

ΧΡΩΠΕΙ | Πώς το project της ΧΡΩΠΕΙ αλλάζει την Πειραιώς

Η ανάπτυξη της περιοχής

Στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου είναι η εξειδίκευση των χρήσεων στην περιοχή επέμβασης, με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας, Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως φορέας διαχείρισης του ανωτέρω ακινήτου και υλοποίησης δημοπράτησης του εν λόγω έργου ορίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 3/Δ/2020). Σκοπός της χρήσης είναι η ανάπτυξή του ως πρότυπο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο.

Μέρος των δραστηριοτήτων εντός της περιοχής θα πρέπει να αφορούν την έρευνα και καινοτομία στον ευρύτερο τομέα των επιστημών υγείας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το υπάρχον βιομηχανικό συγκρότημα κτιρίων είναι διατηρητέο, άρα οποιεσδήποτε επεμβάσεις γίνουν οφείλουν να σέβονται τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα και σχεδιασμό.

Εντός του οικοπέδου της περιοχής επέμβασης καταγράφονται 38 διακριτά υφιστάμενα κτίρια, τα οποία ομαδοποιούνται σε 17 κτίρια και συγκροτήματα κτιρίων. Τα εν λόγω κτίσματα έχουν ανεγερθεί σε διαφορετικούς χρόνους. Τα βασικά δομικά υλικά είναι η πέτρα και το μπετό, ενώ η επιστέγαση γίνεται με επίπεδα δώματα ή με ξύλινες δίρριχτες στέγες. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτοψίας, 13 από τα 17 συγκροτήματα κτιρίων κρίνονται κατεδαφιστέα.

ΧΡΩΠΕΙ | Πώς το project της ΧΡΩΠΕΙ αλλάζει την Πειραιώς

Ποιες είναι οι χρήσεις της Πολιτείας Καινοτομίας

Σύμφωνα με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, οι χρήσεις γης είναι οι εξής:

Κύρια χρήση:

– Γραφεία / κέντρα έρευνας / θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

Η κύρια χρήση αποτελεί κατ’ ελάχιστον το 50% της συνολικής δόμησης και στο πλαίσιό της επιτρέπεται η εγκατάσταση ερευνητικών εργαστηρίων, βιβλιοθήκης, χώρων εκπαίδευσης –

σεμιναρίων, χώρων διοίκησης του κέντρου και εκθεσιακού χώρου / χώρου παρουσιάσεων.

Συνοδές χρήσεις:

– Χώροι συνάθροισης κοινού / συνεδριακά κέντρα

– Εμπορικά καταστήματα

– Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (γυμναστήρια κ.λπ.)

– Εστίαση

– Αναψυκτήρια

– Καταλύματα επισκεπτών-ερευνητών

– Αποθήκες χαμηλής όχλησης

– Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του Ν. 3982/2011) αποκλειστικά προηγμένης τεχνολογίας και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων.

Επιτρέπεται επίσης και η κατασκευή δύο υπόγειων σταθμών για τη χωροθέτηση βοηθητικών χώρων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στάθμευσης οχημάτων.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης είναι 2,6%, ενώ η επιτρεπόμενη δόμηση φτάνει τα 46.458,59 τ.μ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 60%, ενώ η επιτρεπόμενη κάλυψη στα 10.721,21 τ.μ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων μπορεί να είναι μέχρι 21,00 μ.

e kanali ena xropei 1
ΧΡΩΠΕΙ | Πώς το project της ΧΡΩΠΕΙ αλλάζει την Πειραιώς

Η αρχιτεκτονική πρόταση

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση, η οποία δεν είναι δεσμευτική, τα υφιστάμενα κτιριακά κελύφη αναδιατάσσονται κατά την ανακατασκευή τους, διατηρώντας το αποτύπωμα των περιμετρικών υφιστάμενων κτιρίων τα οποία ακολουθούν τις οικοδομικές γραμμές, ενώ στο εσωτερικό του δημιουργείται ενιαίος ελεύθερος χώρος πρασίνου, τηρώντας το υφιστάμενο θεσμοθετημένο ποσοστό κάλυψης.

Το αποτύπωμα των κτιρίων που κατεδαφίζονται στο κέντρο του οικοπέδου διατηρείται με τη μορφή οριοθετημένων παρτεριών – χώρων πρασίνου, διατηρώντας έτσι και επανερμηνεύοντας αρχιτεκτονικά την αρχική διάταξη κανάβου του βιομηχανικού συγκροτήματος.

Στα κτίρια που βρίσκονται κεντρικά του συγκροτήματος τοποθετούνται οι κοινόχρηστες χρήσεις (καφέ – εστιατόριο – αίθουσα συνεδριάσεων). Στα υπόλοιπα κτίρια τοποθετούνται οι χώροι γραφείων με όλες τις απαιτούμενες συμπληρωματικές χρήσεις (χώροι γραφείων, χώροι ανάπαυσης και εκτόνωσης, lunch room, βιβλιοθήκες κ.ά.).

Ο ελεύθερος χώρος στο κέντρο επιτρέπει, επιπλέον, την ανάδειξη των δύο ειδικών κτισμάτων του υφιστάμενου συγκροτήματος, τα οποία λόγω του ύψους τους λειτουργούν ως τοπόσημα στην περιοχή του ακινήτου, δηλαδή του φουγάρου και του υδατόπυργου.

Διαμορφώνεται με στοιχεία όπως το γρασίδι, οι πλακοστρώσεις, τα ξύλινα decks, οι διάτρητοι κυβόλιθοι, τα παρτέρια με χαμηλή βλάστηση κ.λπ. και προστίθενται και στοιχεία νερού συσχετιζόμενα με τον υφιστάμενο υδατόπυργο.

Για την πρόταση αξιοποίησης του βιομηχανικού συγκροτήματος προτείνεται δημιουργία δύο υπόγειων επιπέδων, ώστε να διαμορφωθούν περί τις 600 θέσεις στάθμευσης οχημάτων για τις ανάγκες εργαζομένων και επισκεπτών, αλλά και χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΧΡΩΠΕΙ – Σωτήρης Σοφιανόπουλος

Επιστήμονας, επιχειρηματίας, πολιτικός, αλλά και γνωστός στους αγώνες αυτοκινήτου με το ψευδώνυμο «ΕΙΠΩΡΧ», ο τελευταίος ιδιοκτήτης της ΧΡΩΠΕΙ, Σωτήρης Σοφιανόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών το 2020,

Γεννημένος στην Αθήνα, το 1938, τελείωσε το Γυμνάσιο Αναβρύτων και σπούδασε χημικός στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και του Ντάρμστατ. Εργάστηκε και ήταν ο τελευταίος ιδιοκτήτης της «Χρωματουργίας Πειραιώς» γνωστότερης και σαν «ΧΡΩΠΕΙ». Η εταιρεία εξελίχθηκε σαν κλάδος της χημικής βιομηχανίας μετά την εργαστηριακή ανακάλυψη της ανιλίνης, παραγώγου του άνθρακα, υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή συνθετικών χρωστικών υλών, οι οποίες υποκατέστησαν τα φυσικά χρώματα κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία.

Παγκόσμιες πατέντες για παυσίπονα

Κάτω από την ηγεσία και την καθοδήγηση του Σωτήρη Σοφιανόπουλου, η εταιρεία κατοχύρωσε παγκόσμιες πατέντες για παυσίπονα όπως Kalmol, Algon κ.α. Ειδικεύτηκε στην αναπτυξιακή έρευνα και τεχνολογία,. Μεταξύ άλλων, κατασκεύασε τα πρώτα ελληνικά όπλα μετά το 1974, έχοντας μάλιστα ξεκινήσει την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων. Ωστόσο η παραγωγή σταμάτησε.

Στα εργαστήρια της η ΧΡΩΠΕΙ συνέθεσε και το προωθητικό υγρό πυραύλων Υδραζίνη, ενώ στα ναυπηγεία Αυλίδος κατασκεύασε τορπιλακάτους, μια ακόμα προσπάθεια που σταμάτησε για …άγνωστους λόγους.

Η ΧΡΩΠΕΙ για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης έφερε σε πέρας υλικό εφαρμοσμένης έρευνας υψηλοτάτης τεχνολογίας με άκρως απόρρητη σύμβαση, το οποίο χαρακτηρίστηκε εθνικό θέμα υψίστης ασφάλειας, αλλά ποτέ δεν προσκλήθηκε στις δοκιμές.

sofianopoulos_xr

Παράλληλα, το 1972 απέδειξε ότι η σόγια ευδοκιμεί στη χώρα μας. Ωστόσο οι προσπάθειες για βιομηχανική εκμετάλλευση και πάλι ναυάγησαν. Ο ίδιος δεν πτοήθηκε. Κατασκεύασε το πρώτο εργοστάσιο παρασκευής πρωτεϊνούχων αλεύρων υψηλής περιεκτικότητας σε οξέα. Την τεχνολογία ζήτησε εκτός των άλλων κρατών και η Βουλγαρία με ανταλλαγή τεχνολογίας παραγωγής κιτρικού οξέος, αλλά το κράτος δεν επέτρεψε τη συνεργασία αυτή και διέταξε το κλείσιμο του εργοστασίου.

9270763

Παρήγαγε το πρώτο ελληνικό πετρέλαιο στο Κερί Ζακύνθου

Το 1977 ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος παρήγαγε το πρώτο ελληνικό πετρέλαιο στο Κερί Ζακύνθου και κατέληξε στα δικαστήρια κατηγορούμενος από την κρατική μηχανή, παρόλο που είχε πάρει δύο άδειες.

Στη συνέχεια παραιτήθηκε από τη διοίκηση της ΧΡΩΠΕΙ (η εταιρεία στις αρχές του 1980 εντάσσεται στις προβληματικές επιχειρήσεις και κλείνει οριστικά λίγα χρόνια αργότερα) και ασχολήθηκε με την μελέτη του «ελληνικού προβλήματος», γράφοντας βιβλία και κάνοντας εκπομπές σε μικρής εμβέλειας ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Το 1981 ίδρυσε το Κόμμα του Ελληνισμού, με το οποίο συμμετείχε ανεπιτυχώς σε εκλογικές αναμετρήσεις. Από το 1990 αφιερώθηκε στο ζήτημα των πανωτοκίων για τα οποία τελικά ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε μόλις το 1997 ότι είναι παράνομα.

Συμμετείχε στους αγώνες αυτοκινήτων

Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος συμμετείχε για πολλά χρόνια στους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτων με μεγαλύτερη επιτυχία του την κατάκτηση του πανελλήνιου πρωταθλήματος ταχύτητας το 1968 και του πρωταθλήματος Ράλι το 1973.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένη Ρουσσέα, με την οποία χώρισαν χρόνια αργότερα έχοντας αποκτήσει μια κόρη, την Έλλη.

sofianopoulos_ag

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *