Η απάντηση της εταιρείας «Ελληνικός Χαλκός» στα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις

Η απάντηση της εταιρείας «Ελληνικός Χαλκός» στα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις

Η εταιρεία «Ελληνικός Χαλκός» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δίνει την δική της απάντηση σε δημοσιεύματα.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Ελληνικός Χαλκός»

«Σε απάντηση κακόβουλων και κατευθυνόμενων δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών, βάσει των οποίων, όλως αναληθώς, η εταιρία μας εμφανίζεται να κερδοσκοπεί μέσω απευθείας αναθέσεων εκ μέρους δημοσίων νοσοκομείων και δημοσίων οργανισμών, δηλώνουμε τα εξής:

Ευθύς εξαρχής, καταγγέλλουμε ότι τα όσα αναφέρονται στην έρευνα των Data Journalists, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα τους, στις 24.03.2023, και στην αναπαραγωγή της ανωτέρω δημοσίευσης, στο φύλλο της εφημερίδας «Δημοκρατία» της 27.03.2023, και στις αναπαραγωγές της ανωτέρω δημοσίευσης σε λοιπούς ιστοτόπους και ιστοσελίδες, αποτελούν προϊόν παρασχεθεισών ή διοχετευθεισών συκοφαντικών και ψευδών πληροφοριών, που εκπορεύονται και τροφοδοτούνται από συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, αντιθέτων επιχειρηματικών συμφερόντων, που θεωρούν την αγορά του χαλκού στην Ελλάδα αποκλειστικό τους προνόμιο και οικογενειακό τους μονοπώλιο.

Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας προσώπων, ήδη καταμηνυθέντα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, εξεβίασαν τον Α. Σουλιώτη, πατέρα και σύζυγο των εταίρων μας, στην υπογραφή προσυμφώνου εξαγοράς εταιρίας συμφερόντων τους, μηδενικής αξίας και δήθεν δικαιούχου ευρεσιτεχνίας αμφιβόλου ισχύος, έναντι ουδόλως ευκαταφρόνητου δήθεν τιμήματος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που αποτελούσε, στην πραγματικότητα, το όχημα του ξεπλύματος του προϊόντος της εκβίασης, με την απειλή βλάβης των συμφερόντων της οικογενείας Σουλιώτη, συμφερόντων στα οποία εντάσσεται και η επιχειρηματική λειτουργία της εταιρίας μας.

Με την υποβολή της μηνύσεως κατά της συγκεκριμένης ομάδας προσώπων, είχαμε ήδη καταγγείλει ότι ο εκβιασμός που υφιστάμεθα συνίστατο στο ότι θα βρίσκαμε την συγκεκριμένη ομάδα προσώπων συνεχώς μπροστά μας, σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογενείας Σουλιώτη, αν δεν ενδίδαμε στον εκβιασμό τους. Ήδη με την παρούσα «εκστρατεία» της, η συγκεκριμένη ομάδα προσώπων υλοποιεί αυτόν ακριβώς τον εκβιασμό.

Είναι βέβαιο ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα συνιστούν, περαιτέρω, αντιπερισπασμό της συγκεκριμένης ομάδας προσώπων στην διεξαγόμενη εισαγγελική έρευνα, αποσκοπώντας στην δημιουργία κίβδηλου υπερασπιστικού υλικού, με την διατύπωση αναληθών και αβασίμων κατηγοριών εις βάρος μας. Είναι επίσης βέβαιο ότι οι προσπάθειες των εκβιαστών μας δεν πρόκειται να ευοδωθούν.

Σε κάθε περίπτωση, επί σκοπώ αποκαταστάσεως της αληθείας και ορθής ενημερώσεως του κοινού, δηλώνουμε τα εξής:

1. Οι καταγγελλόμενες συμβάσεις της περιόδου 27.12.2021 – 07.03.2023 ψευδώς περιγράφονται ως «απευθείας αναθέσεις». Πρόκειται για διαγωνιστικές διαδικασίες, προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (άρα και προς τις ανταγωνίστριές μας εταιρίες, που η δημοσίευση κολακεύει ως «αρκετές εταιρίες με μεγαλύτερη εμπειρία» χωρίς καν να τις κατονομάζει), και με κύριο κριτήριο αυτό της πιο συμφέρουσας τιμής, όπως ρητώς αναφέρεται σε κάθε μία από τις κατακυρώσεις των ανωτέρω διαγωνιστικών διαδικασιών.

2. Στο σύνολο των 585.250 € που η δημοσίευση καταγγέλλει, ήδη με τον τίτλο της, ως δήθεν κερδοσκοπία της εταιρίας μας μέσω απευθείας αναθέσεων εκ μέρους δημοσίων νοσοκομείων, συμπεριλαμβάνονται και τα 258.510,17 € (ήτοι σχεδόν το ήμισυ του ανωτέρω συνολικού ποσού) της σύμβασης του Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού του Γ.Ν. Ζακύνθου, που δεν μπορεί επ’ουδενί να θεωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο «απευθείας ανάθεση», ιδίως καθόσον ο διαγωνισμός επανακηρύχθηκε, ως άγονος την πρώτη φορά.

3. Στο σύνολο των καταγγελλομένων συμβάσεων, αιτιολογία της εκάστοτε εκδήλωσης ενδιαφέροντος πάντοτε ήταν η αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, όπου η χώρα μας υπολείπεται σταθερώς του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε. Διαβεβαιώνουμε το κοινό και τις ανταγωνίστριες εταιρίες ότι τα προϊόντα της εταιρίας μας, με τα οποία επιχειρούμε, διαθέτουν εργαστηριακές αναλύσεις και πιστοποιήσεις αποτελεσματικότητας κατά των μυκήτων, βακτηρίων, ιών και κορονοϊών, συμπεριλαμβανομένου του πολυανθεκτικού μύκητα CANDIDA AURIS, τον οποίον τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), αλλά και ο ΕΟΔΥ, έχουν ήδη περιγράψει ως «μείζονα απειλή» στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και του κορονοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), σε κάθε, δε, περίπτωση, πιστοποιήσεις που ζητούνται από τις επιτροπές νοσοκομειακών λοιμώξεων εκάστου νοσοκομειακού ιδρύματος, και για εκάστη διαγωνιστική διαδικασία.

4. Η εταιρία μας, μία συνετή οικογενειακή επιχείρηση, αποτελούμενη από νέους ανθρώπους ηλικίας 28-35 ετών, ιδρύθηκε στις 11.08.2020, ως ολοκληρωμένη επιχειρηματική ιδέα μέλους της οικογενείας Σουλιώτη, που φοίτησε στις Η.Π.Α., με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στην εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημοσίας Υγείας, με βάση την αμερικανική εμπειρία στον τομέα αυτό, και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον τομέα αυτόν κατόπιν του γεγονότος, ήδη από τις 10.02.2021, της εγκρίσεως του χαλκού για αντιμικροβιακή χρήση από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α (U.S. Environmental Protection Agency – EPA), του πρώτου προϊόντος με υπολειμματική δράση εναντίον των ιών που έχει εγκριθεί για χρήση σε εθνικό επίπεδο, και ιδιαίτερα για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Ως εκ τούτου, και μετά την ανωτέρω έγκριση του χαλκού για αντιμικροβιακή χρήση, η κυρία επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας μας συνίσταται στο χονδρικό εμπόριο φύλλων και ταινιών από χαλκό, υποπροϊόντων χαλκού αντιμικροβιακής δράσεως (αντιμικροβιακά φίλτρα αέρα κλιματιστικών χαλκού, αντιμικροβιακά χρώματα εσωτερικών επιφανειών) καθώς και νοσοκομειακών ειδών, καθόσον δεν δραστηριοποιούμαστε στην παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων, τα οποία προμηθευόμαστε από προμηθευτές της ημεδαπής και αλλοδαπής, και πάντα με τις μοναδικές πιστοποιήσεις των προμηθευτών μας και της εταιρίας μας.

5. Η εταιρία μας δεν παράγει χαλκό, δεν συλλέγει χαλκό, δεν επεξεργάζεται χαλκό και δεν μεταποιεί χαλκό. Ως εκ τούτου, ύποπτες συνεργασίες και συναλλαγές με κυκλώματα παράνομης διακίνησης χαλκού και με εταιρίες σκραπ και μάντρες, που λιώνουν και μεταποιούν χαλκό, όπως οι περιγραφόμενες στην δημοσίευση των Data Journalists, θα ταίριαζαν μόνο σε περιπτώσεις εταιριών παραγωγής χαλκού, και σίγουρα όχι στην δική μας εταιρία.

6. Η εταιρία μας πρωτοπορεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας προς αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με αιχμή τις πλείστες όσες και μοναδικές πιστοποιήσεις των προϊόντων μας. Στον κλάδο αυτό, επιχειρούμε στο παρόν, με την συνέπεια, την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό της συνετούς οικογενειακής μας επιχειρήσεως, και θα επιχειρούμε και στο μέλλον, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθετήσεως ή κομματικής ταυτότητας της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, ή οποιουδήποτε άλλου Υπουργείου ή Δημοσίου Οργανισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *