Ποιος είναι ο ισχυρότερος Έλληνας εφοπλιστής; Λίγοι ξέρουν το όνομά του

Ποιος είναι ο ισχυρότερος Έλληνας εφοπλιστής; Λίγοι ξέρουν το όνομά του