Ελληνική Εξωτερική Πολιτική: Δεν θα πέσουμε στην παγίδα των Τούρκων να τα πάρουν με πόλεμο.Θα τους τα “χαρίσουμε”!

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. εχει αποτύχει. ωρα να αλλάξουμε Ελληνική Εξωτερική Πολιτική