Συμμαχία; Ετοιμάζεται κοινή στρατιωτική δύναμη με Ελλάδα- ΗΑΕ & Γαλλία κατά της Τουρκίας

Συμμαχία; Ετοιμάζεται κοινή στρατιωτική συμμαχία με Ελλάδα- ΗΑΕ & Γαλλία κατά της Τουρκίας