Ο Γολγοθάς του Ναυτικού | Το Μπάρκο και το Ξέμπαρκο | O Επαναπατρισμός και η Ναυτολόγηση 200.000 Ναυτικών

Ο γολγοθάς του ναυτικού | Το μπάρκο και το ξέμπαρκο | O επαναπατρισμός και η ναυτολόγηση 200.000 ναυτικών

Μείζον θέμα εξακολουθεί να παραμένει ο επαναπατρισμός των ναυτικών και βεβαίως η αντικατάσταση τους για να λειτουργούν με ασφάλεια τα πλοία. Τα γραφεία των ναυτιλιακών σε όλο τον κόσμο ασχολούνται νυχθημερόν για την μετακίνηση χιλιάδων ναυτικών.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του τομέα της ναυτιλίας, οι δυσκολίες που σχετίζονται με τις αλλαγές πληρώματος δεν περιορίζονται σε δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά μέσο όρο, όπως αναφέρει η Κομισιόν, κάθε μήνα λήγουν οι συμβάσεις εργασίας περίπου 100 000 ναυτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για μετακινηθούν άλλοι 100.000 ναυτικοί για να τους αντικαταστήσουν.

Η πρακτική καθορισμού λιμένων στους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται με ασφαλή και απρόσκοπτο τρόπο αλλαγές πληρώματος μπορεί, στη συνέχεια, να κοινοποιηθεί σε τρίτες χώρες ώστε να εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν προτρέπει τα κράτη μέλη, όπως σε συντονισμό μεταξύ τους, να ορίζουν διάφορους λιμένες εντός της Ένωσης για τις ταχείες αλλαγές πληρωμάτων. Οι λιμένες θα πρέπει να είναι διεσπαρμένοι γεωγραφικά ανά την Ένωση και να συνδέονται με αερολιμένες και σιδηροδρομικούς σταθμούς που εξακολουθούν να βρίσκονται σε λειτουργία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παρέχουν ειδικές ή τακτικές υπηρεσίες εναέριων ή σιδηροδρομικών μεταφορών για να εξασφαλίσουν τις μεταφορικές συνδέσεις για τις αλλαγές πληρωμάτων, οι οποίες θα επιτρέπουν την ταχεία μετακίνηση και τον επαναπατρισμό των ναυτικών.

Επίσης, προβλέπεται: Πλησίον των καθορισμένων λιμένων θα πρέπει να διατίθενται καταλύματα όπου οι ναυτικοί θα μπορούν να αναμένουν τον κατάπλου του πλοίου στο οποίο πρέπει να επιβιβαστούν ή την πτήση τους , την αμαξοστοιχία ή το πλοίο τους, εφόσον δεν αναχωρούν την ίδια ημέρα. Αυτά τα καταλύματα θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την επιτόπια παραμονή τους. Θα πρέπει να επιτρέπουν την καραντίνα 14 ημερών (30) πριν από την επιβίβαση και μετά την αποβίβαση, εφόσον το οικείο κράτος μέλος το απαιτεί και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διαγνωστικοί έλεγχοι.

Οι λιμένες θα πρέπει να διαθέτουν προσβάσιμες και επαρκείς ιατρικές υπηρεσίες διαθέσιμες στους ναυτικούς κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και κατά τη διάρκεια των περιόδων καραντίνας. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν προσβάσιμες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

Μέτρα για ναυτικούς-Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος

Με πρόσφατη απόφαση του ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπει αυστηρά μέτρα για την προστασία των ναυτικών και τις διαδικασίες ελέγχου της υγείας των.

Αναλυτικότερα τα μέτρα αφορούν:

α) στους ναυτικούς, μέλη πληρώματος επιβατηγών ή επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων,

β) μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα,

γ) μέλη πληρώματος φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές,

δ) μέλη πληρώματος θαλάσσιων ταξί και λαντζών που δραστηριοποιούνται και εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας,

ε) μέλη πληρώματος ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων που δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και

στ) επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων και φορτηγών / οχηματαγωγών που εκτελούν τακτικούς διεθνείς πλόες από και προς ελληνικό λιμένα

Υποχρεωτικότητα – Χρόνος διενέργειας:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19, διενεργείται υποχρεωτικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς, με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Τετάρτης και εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Παρασκευής εκάστης εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη του υπόχρεου ναυτικού. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στον υπόχρεο ναυτικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.

Ναυτικοί, οι οποίοι ναυτολογούνται για πρώτη φορά στο πλοίο είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν προσέλθουν για πρώτη φορά στο πλοίο, σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς, με επιβάρυνση του ναυτικού. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στην εταιρεία πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,

Τα στοιχεία των υπόχρεων ναυτικών και του προσωπικού καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων των περιπτώσεων 1. α, γ, δ και ε τηρούνται επί του πλοίου ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες Λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές με μέριμνα του πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου, εφόσον υφίσταται.

Τα στοιχεία των υπόχρεων ναυτικών και του προσωπικού της περ. 1. β, υποβάλλονται με μέριμνα του πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου, εφόσον υφίσταται, στην Λιμενική Αρχή που πρόκειται να καταπλεύσει το πλοίο έξι (6) ώρες προ του κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του πλοιάρχου ή του ιατρού του πλοίου για την εκπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων υποχρεώσεων.

Οι ναυτικοί και το προσωπικό της περ. 1. στ, προ του κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, υποχρεούνται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα σε ιδιωτική δομή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Τα στοιχεία των υπόχρεων στη διαδικασία ναυτικών, καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα του πλοιάρχου, τηρούνται επί του πλοίου, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες Λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης τήρησης των στοιχείων επιβάλλεται στον Πλοίαρχο πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.

Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 οι ναυτικοί και το λοιπό προσωπικό του πεδίου εφαρμογής που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή (β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού ή (γ) έχουν νοσήσει από κορονοϊό COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.

Σε περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, που εκδίδεται από τη δομή διενέργειας του ελέγχου, ο οποίος συνίσταται σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR σε ιδιωτική δομή με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτική δομή με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η επίδειξη «Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19», που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα gov.gr, ή Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας.

Οι παραπάνω εξαιρούμενοι ναυτικοί, μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων, που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα, υποβάλλονται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κάθε επιστασίας, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Παρασκευής έκαστης εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή, σε διαγνωστικό έλεγχο σε ιδιωτική δομή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test). Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στους πλοιοκτήτες / εφοπλιστές / διαχειριστές πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο.

Δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου

α) Στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από την ιδιωτική δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί ο/η ναυτικός σε κατ’ οίκον περιορισμό και να απολυθεί με το αιτιολογικό «λόγω ασθενείας» και ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Ως δικαιολογητικό, δύναται να χρησιμοποιηθεί και η «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19», που εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr, ή το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας.

β) Στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), όπου γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων των ναυτικών, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή του συγκεκριμένου πλοίου, καθώς και στις Λιμενικές Αρχές της χώρας. Ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής δικαιούται να λαμβάνει γνώση των δηλώσεων των εργαζομένων σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.).

Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα:

Ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / διαχειριστής δεν επιτρέπεται να απασχολήσει ναυτικό στον πλοίο, εφόσον αυτός/η:

α) δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 (rapidtest ή PCR test)

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στους πλοιοκτήτες / εφοπλιστές / διαχειριστές πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται και δεν έχει προβεί σε διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19,

ή

β) έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 ακολουθώντας τη διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στους πλοιοκτήτες / εφοπλιστές / διαχειριστές πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που ναυτικός προσέλθει στον χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / διαχειριστής υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης ναυτικού.

Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / διαχειριστής και ο πλοίαρχος υποχρεούνται:

α) να ενημερώνουν τους ναυτικούς, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης των πλοιοκτητών/εφοπλιστών/ διαχειριστών επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του πλοιάρχου επιβάλλεται στον πλοίαρχο πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.

β) να διατηρούν τις βεβαιώσεις των διαγνωστικών ελέγχων (rapid tests) που διενεργούνται από τους ναυτικούς του πλοίου τους και να τις θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, όταν ζητηθούν. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης των πλοιοκτητών/εφοπλιστών/ διαχειριστών επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του πλοιάρχου επιβάλλεται στον πλοίαρχο πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.

Ο Γολγοθάς του ναυτικού και η άνιση «μάχη» με τις δημόσιες υπηρεσίες…

Πραγματικά λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα καθημερινώς από συνάδελφους ναυτικούς για τον Γολγοθά που τραβάνε για να εξυπηρετηθούν και να κάνουν τις βασικές δουλειές που πρέπει να κάνει ένας ναυτικός, όπως επικύρωση και εξαγοράς υπηρεσίας.

Και για όλα αυτά τα προβλήματα δεν σημαίνει ότι ευθύνονται μόνο οι υπάλληλοι, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς κάνουν μάλιστα και πολύ σωστά την δουλειά τους. Το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες και πάει και πολλά χρόνια πίσω.

Η εγκατάλειψη των κτιριακών εγκαταστάσεων στο κτήριο των μητρώων προκαλεί θλίψη αφού ούτε το ασανσέρ δεν λειτουργεί ενώ η γενικότερη κατάσταση του δεν κολακεύει καθόλου την θέση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα. Δείχνει δε ότι οι ναυτικοί είναι ξεκάθαρα πολίτες τρίτης κατηγορίας και δυστυχώς κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό.

Η εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου είναι μηδαμινή ή και ανύπαρκτη πολλές φορές, με τους ναυτικούς να προσπαθούν να μάθουν πληροφορίες από συνάδελφους μέσω ομάδων στο FB, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα –και για ακόμα μία φορά- την απουσία του κράτους από τη ναυτιλία…

Για την ανανέωση των σωστικών γίνεται και πάλι ο χαμός αφού υπάρχουν πάρα πολλοί ναυτικοί που περιμένουν για να εγγραφούν στα συγκεκριμένα σχολεία, και πολύ απλά αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει ένας σοβαρός προγραμματισμός με έκτακτα σχολεία και μαθήματα εξ αποστάσεως και γιατί δεν υπήρχαν ακόμη και όλο το καλοκαίρι.

Για την εξαγορά δε στο ΝΑΤ υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν και δεύτερη χρονιά ναυτικούς οι οποίοι θα δικαιούνται το δώρο Χριστουγέννων να μη το πάρουν αφού ακόμη θα περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εξαγορά της υπηρεσίας τους. Επίσης οι ναυτικοί δεν έχουν άπλετο χρόνο στη διάθεση τους αφού έρχονται για κάποιους μήνες να ξεκουραστούν και στην συνέχεια θα πρέπει και πάλι να ξανά μπαρκάρουν.

Επίσης ο οίκος ναύτου που υπάρχει στα κατά τόπους λιμεναρχεία υπολειτουργεί αφού όταν πάρει άδεια ο λιμενικός που ασχολείται αποκλειστικά με το αντικείμενο, οι συνάδελφοι του πολλές φορές δε γνωρίζουν να διεκπεραιώσουν τις δουλειές που πρέπει ένας ναυτικός να κάνει. Ο οίκος ναύτου στα κατά τόπους λιμεναρχεία είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία για το ναυτικό και η βοήθεια που του προσέφερε όταν λειτουργούσε σωστά ήταν πολύτιμη.

Η πολιτεία και το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει οπωσδήποτε να δει και να αφουγκραστεί για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ναυτικός, ο οποίος βρίσκεται σε δεινή θέση στα χρόνια της κρίσης με τις κρατήσεις του να θεωρούνται από την πλειοψηφία των πολιτών άδικες, αφού και από το σπίτι του λείπει και χρήματα φέρνει μέσα στη χώρα τα οποία και σπαταλά στις τοπικές κοινωνίες.

Πληροφορίες από mononews e-nautilia.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *