Εμπορευματοκιβώτια | Ενα container από την Κίνα κοστίζει πλέον πάνω από 8.000 ευρώ | Κόστιζε περί τα 1.500 ευρώ

Εμπορευματοκιβώτια | Ενα container από την Κίνα κοστίζει πλέον πάνω από 8.000 ευρώ | Κόστιζε περί τα 1.500 ευρώ