Ερχεται επέκταση των 12 μιλίων;

Ερχεται επέκταση των 12 μιλίων;