Η ιδιαίτερη εκκλησία από την οποία εξέχει ένας αρχαίος Κορινθιακός κίονας

Η ιδιαίτερη εκκλησία από την οποία εξέχει ένας αρχαίος Κορινθιακός κίονας