Τι θα γίνει με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία;

Τι θα γίνει με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία;