Ποιος είναι ο Διαμαντής Διαμαντίδης | Δικό του το Delta Poseidon που κατέλαβαν οι Ιρανοί

Ποιος είναι ο Διαμαντής Διαμαντίδης | Δικό του το Delta Poseidon που κατέλαβαν οι Ιρανοί