Από τον «Αττίλα 1» στον «Αττίλα 2»: «Κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται»

Από τον «Αττίλα 1» στον « Αττίλα 2»: «Κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται»