Ιστορικής σημασίας η ΑΜΚ της ΔΕΗ | Οδηγεί σε μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου

Ιστορικής σημασίας η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Οδηγεί σε μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου
Ιστορικής σημασίας η ΑΜΚ της ΔΕΗ – Οδηγεί σε μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου

Σε μια ιστορικής σημασίας διαδικασία, που θα οδηγήσει σε αλλαγή των υφιστάμενων μετοχικών ισορροπιών στην εταιρεία που αποτελεί το βασικό πυλώνα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, αναδεικνύεται η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Καθ᾽ όλη τη χθεσινή ημέρα, η φημολογία ότι επίκεινται πολύ σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με τη ΔΕΗ, είχε οδηγήσει σε πτώση την τιμή της μετοχής, υπό το καθεστώς αβεβαιότητας αλλά και το γενικότερο αρνητικό περιβάλλον για τις εταιρείες ενέργειας. 

Ωστόσο η ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου, προκειμένου η εταιρεία να επωφεληθεί τα μέγιστα από τη διαδικασία μετασχηματισμού και να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της με τους καλύτερους δυνατούς όρους, χωρίς να επιδεινώσει τον ισολογισμό της, αλλάζει πλήρως το σκηνικό. Ουσιαστικά η ΑΜΚ υλοποιείται προκειμένου το κολοσσιαίο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης να χρηματοδοτηθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τη ΔΕΗ και τον ισολογισμό της. 

Η εικόνα ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο με την αποσαφήνιση των προθέσεων του Δημοσίου, που μέσω του Υπερταμείου αλλά και του ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 51% των μετοχών (34,12% Υπερταμείο και 17% ΤΑΙΠΕΔ). Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, το μεν ΤΑΙΠΕΔ δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην αύξηση, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του να οδηγείται σε απομείωση, ενώ το Υπερταμείο, αναμένεται να ασκήσει κατά πάσα πιθανότητα μερικώς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση.

Στόχος σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση είναι να οδηγηθούμε σε μείωση της συμμετοχής σε μειοψηφικο ποσοστό καθοριστικής σημασίας (blocking minority) με απώτερο στόχο να αυξηθεί η ελεύθερη διασπορά στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ και να τοποθετηθούν ιδιώτες θεσμικοί.

Πληροφορίες θέλουν μετά την ΑΜΚ, το Υπερταμείο να απορροφά το υπόλοιπο της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η συνολική συμμετοχή του Δημοσίου αναμένεται να καταλήξει στα επίπεδα του 34%. 

Γιατί προτιμήθηκε η ΑΜΚ

Ως γνωστόν, βάσει της προηγούμενης συμφωνίας που είχε γίνει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προβλεπόταν η πώληση του 17% της ΔΕΗ σε έναν νέο στρατηγικό επενδυτή που θα είχε αυξημένα δικαιώματα στο μάνατζμεντ. Τα έσοδα από την πώληση θα κατευθύνονταν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους όπως συμβαίνει με τις εισπράξεις των αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς κανένα όφελος για την ίδια την επιχείρηση. 

Με την αύξηση κεφαλαίου, επιτυγχάνεται ο στόχος της απομείωσης της συμμετοχής του Δημοσίου, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα κατευθυνθούν για την οργανική ανάπτυξη της εταιρείας και τις επενδύσεις της και δε θα χαθούν στον “κουβά” του χρέους.

Ουσιαστικά η εταιρεία θα δανειστεί με μηδενικό επιτόκιο από τους συμμετέχοντες στην ΑΜΚ και θα αποκτήσει κεφάλαια που θα της επιτρέψουν να υλοποιήσει τις επενδύσεις της, διαφυλάσσοντας τον ισολογισμό της. Ταυτόχρονα η όλη διαδικασία εξασφαλίζει ότι το μάνατζμεντ της εταιρείας θα παραμείνει ελληνικό κάτι που δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα ίσχυε σε περίπτωση πώλησης του 17%. 

dei
Ιστορικής σημασίας η ΑΜΚ της ΔΕΗ – Οδηγεί σε μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου

Το χρονοδιάγραμμα

Ενδεικτική του τεράστιου ενδιαφέροντος που προκάλεσε η ανακοίνωση της ΑΜΚ ήταν η συμμετοχή συνολικά 120 αναλυτών κατά τη διάρκεια του conference call για τα αποτελέσματα εξαμήνου και την παρουσίαση του επικαιροποιημένου στρατηγικού πλάνου. 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση, η όλη διαδικασία της αύξησης θα γίνει με ρυθμούς εξπρές και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο. Συντονιστές της ΑΜΚ προβλέπεται είναι η Citi και η Goldman Sachs. Η απόφαση για την ΑΜΚ προβλέπεται να εγκριθεί από την έκτακτη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας στις 19 Οκτωβρίου. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία του book building ενώ θα ανακοινωθεί και η τιμολόγηση. Αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. 

Οι νέες μετοχές προβλέπεται ότι θα προσφερθούν σε διεθνείς θεσμικούς αλλά και σε Έλληνες, με προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους. Στόχος σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση στους αναλυτές είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη, πιο ενεργή μετοχική διάρθρωση και ρευστότητα. Η κατανομή των νέων μετοχών και η τελική τιμή θα εγκριθούν από το ΔΣ της εταιρείας. 

Επενδύσεις και για πρώτη φορά μετά από χρόνια μέρισμα

Ποιες είναι όμως οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της ΑΜΚ; Η ΔΕΗ στοχεύει σε επενδύσεις ύψους 5,3 δις ευρώ μέχρι το 2024 (εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ 7,2GW και στόχος EBITDA 1,3 δις ευρω) και σε επενδύσεις 8,4 δις ευρώ μέχρι το 2026 (εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ 9,1GW και EBITDA 1,7 δις ευρώ).

Οι επενδύσεις της πρώτης τριετίας μέχρι το 2024 θα αφορούν: 2,9 δις. στις ΑΠΕ, 1 δις στη Διανομή (ΔΕΔΔΗΕ) 1,4 δις. άλλες επενδύσεις που σχετίζονται με τις ΑΠΕ όπως αντλησιοταμίευση, συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, ψηφιοποίηση, ηλεκτρική κινητικότητα κλπ, ενώ προβλέπεται ότι θα διανεμηθούν μερίσματα ύψους 100 εκατ. ευρώ. Ανά έτος οι επενδύσεις που θα υλοποιήσει η ΔΕΗ είναι 600 εκατ. το 2021, 1,2 δισ. το 2022, 2,2 δισ. το 2023, 2 δισ. το 2024, 1,7 δισ. το 2025 και 1,4 δισ. το 2026. 

Η συνολικές δαπάνες των 5,4 δισ. ευρώ θα καλυφθούν κατά 0,8 δισ. από την αύξηση κεφαλαίου, 1,3 δισ. από δανεισμό, 1,3 δισ. από την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ και 2,1 δισ. από λειτουργικές χρηματοροές.

reuma energeia
Ιστορικής σημασίας η ΑΜΚ της ΔΕΗ – Οδηγεί σε μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου

ΑΠΕ και διεθνής επέκταση

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο, η ΔΕΗ σήμερα διαθέτει 206MW ΑΠΕ σε λειτουργία που θα αυξηθούν στα 240 MW τους επόμενους έξι μήνες με το φωτοβολταϊκό πάρκο 30MW στην Πτολεμαΐδα που είναι έτοιμο και αναμένεται να ηλεκτριστεί. Υπό κατασκευή βρίσκονται 200MW φβ στην Πτολεμαΐδα, 50MW φβ στη Μεγαλόπολη και 42 MW αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών που θα οδηγήσουν την εγκατεστημένη ισχύ στα 528MW σε διάστημα 6 έως 18 μηνών.

Ακόμη στην τελική διαδικασία δημοπράτησης βρίσκονται 65MW φβ στη Δ. Μακεδονία. Σε διαδικασία προετοιμασίας για δημοπράτηση βρίσκονται 70MW αιολικών στη Β. Ελλάδα, 500MW φβ στην Πτολεμαΐδα, 1500MW σε Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο και Μεγαλόπολη και 700MW αποθήκευσης που θα οδηγήσουν στους επόμενους 30 μήνες την ισχύ της εταιρείας στα 3366MW. Τέλος άδειες παραγωγής έχουν εξασφαλιστεί για 365MW αιολικών, 994MW φωτοβολταϊκών, 8MW μικρών υδροηλεκτρικών και 25MW βιομάζας που θα οδηγήσουν την ισχύ στα 4757MW. 

Μέχρι το 2026 η ΔΕΗ προβλέπεται να έχει συνολικά 8117MW μονάδων ΑΠΕ περιλαμβανομένων και των 3441 υδροηλεκτρικών της επιχείρησης. 

Παράλληλα προβλέπεται διεθνής επέκταση, προκειμένου η εταιρεία να επωφεληθεί από τις αναπτυξιακές ευκαιρίες και να εξασφαλίσει διαφοροποιημένη θέση long στην αγορά προμήθειας. Οι κυριότερες αγορές στόχοι είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, χώρες με φθηνότερο κόστος ενέργειας, που θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να πραγματοποιεί εισαγωγές φθηνής ενέργειας στη χώρα μας. 

Κερδοφορία

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη διοίκηση η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία EBITDA της ΔΕΗ από 0,9 δισ. ευρώ το 2020 αναμένεται να φτάσει στο 1,3 δισ.. το 2024 και σε 1,7 δισ. το 2026. Τα καθαρά κέρδη από 40 εκατ. ευρώ το 2020 αναμένεται να φτάσουν τα 400 εκατ. το 2024 και τα 700 εκατ. το 2026.

του Χάρη Φλουδόπουλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *