Πώς έμεινε η αγορά ενέργειας όρθια; Τα 10 (+1) μέτρα

Last updated on 14 Απριλίου, 2021 at 09:00 μμ

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
αγορά ενέργειας

Πώς έμεινε η αγορά ενέργειας όρθια; Τα 10 (+1) μέτρα. Η εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακή αγοράς αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα κατά τη διάρκεια της κρίσης που έχει προκληθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Ως αποτέλεσμα των αυστηρών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα μας, έχει προκληθεί μείωση στον δείκτη εισπραξιμότητας των ενεργειακών λογαριασμών, εξέλιξη που έχει επιδεινώσει τη ρευστότητα της αγοράς. Αυτή τη στιγμή η μεσοσταθμική μείωση στις εισπράξεις κινείται στο 20% (για τη ΔΕΗ), ενώ αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και για τις εισπράξεις και των ιδιωτικών εταιρειών.

Ωστόσο οι παρεμβάσεις που έγιναν από πλευράς υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου ενώ παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι την επαρκή ρευστότητα της αγοράς. Συγκεκριμένα έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες και έχουν ληφθεί μέτρα με στόχο αφενός να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης του κορωνοϊού, αφετέρου να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο η ρευστότητα της ενεργειακής αγορά. Όπως ξεκαθάρισε προχθές ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης, “δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος ενέργειας, ούτε και θα υπάρξει γιατί ακριβώς προχωρούμε προσεκτικά”.

Τα μέτρα

Ποιο είναι όμως το χρονικό των παρεμβάσεων του ΥΠΕΝ για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας;

1. Η πρώτη κίνηση έγινε στις 30 Μαρτίου όταν εντάχθηκαν τα πρατήρια καυσίμων στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δικαιούνται την αποζημίωση των 800 ευρώ από το Δημόσιο. Το ίδιο συνέβη και με τους εργαζόμενους στα καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών των ενεργειακών επιχειρήσεων.

2. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στις εταιρείες του κλάδου της ενέργειας να κάνουν χρήση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας του υπουργείου ανάπτυξης. Μέσω του Ταμείου θα χορηγηθούν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ σε εμπορικές τράπεζες, με σκοπό τη δανειοδότηση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε κεφάλαιο κίνησης από την πανδημία. Στόχος είναι μέσω της μόχλευσης του ποσού αυτού η κινητοποίηση τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ. Το ποσοστό εγγύησης σε κάθε δάνειο που θα χορηγείται στο πλαίσιο του εν λόγω Ταμείου, θα είναι 80% και η εκάστοτε τράπεζα θα αναλαμβάνει το υπόλοιπο 20%.

3. Επίσης με την ΠΝΠ της 30ής Μαρτίου, διευρύνθηκε η δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν χρήση τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών εφαρμογών ή άλλων μέσων απομακρυσμένης εξυπηρέτησης για μια σειρά από υπηρεσίες όπως αποστολή και εξόφληση λογαριασμών, υποβολή προσφοράς από προμηθευτές σε πιθανούς νέους πελάτες, σύναψη σύμβασης προμήθειας, διάθεση εγγράφων που συνοδεύουν μια νέα σύμβαση καθώς και διάθεση των εγγράφων που συνοδεύουν μια σύμβαση.

4. Επίσης με την ίδια ΠΝΠ παρατάθηκαν οι προθεσμίες για την αδειοδότηση, την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών, τη διατήρηση τιμών αναφοράς και την υλοποίηση των σταθμών ΑΠΕ για να μετριασθούν οι δυσμενείς συνέπειες για τους επενδυτές από την παρούσα συγκυρία. Οι σχετικές προθεσμίες παρατάθηκαν κατά 6 μήνες για όσες συμβάσεις λήγουν στο τέλος Ιουνίου και κατά 4 μήνες για αυτές που λήγουν στο τέλος Δεκεμβρίου.

5. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των υγρών καυσίμων και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρισμού να μπορούν να προμηθεύονται υλικά ή ανταλλακτικά από επιχειρήσεις ή καταστήματα των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί.

6. Τέλος με την ΠΝΠ μειώθηκε προσωρινά το ύψος των εγγυήσεων που υποχρεούνται να παρέχουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στον ΔΕΔΔΗΕ, λόγω της αναμενόμενης πτώσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Η πρωτοβουλία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να αποδεσμεύσουν εγγυήσεις ή να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες πιστωτικές τους γραμμές σε τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να εξυπηρετήσουν άλλες ανάγκες. Το μέτρο θα ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων της αγοράς ηλεκτρισμού (ΔΕΗ και εναλλακτικοί πάροχοι) κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ.

7. Με νέα ΠΝΠ στις 13 Απριλίου δόθηκε η δυνατότητα στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να διακανονίσουν μέρος των οφειλών τους προς τους Διαχειριστές των αγορών ηλεκτρισμού και αερίου (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ), αλλά και τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ). Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο καθώς οι λογαριασμοί ενέργειας εξοφλούνται σε ποσοστό 50% σε γκισέ τραπεζών, καταστήματα, ΕΛΤΑ κ.λπ, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξόφληση λογαριασμών. Το μέτρο προβλέπει διακανονισμό για το 30% της καθαρής αξίας κάθε τιμολογίου σε τέσσερις άτοκες μηνιαίες δόσεις.

8. Δόθηκε η δυνατότητα στον ΔΑΠΕΕΠ να μπορεί να συνάψει βραχυπρόθεσμο δάνειο ειδικού σκοπού για την κάλυψη τυχόν ελλείμματος στα έσοδα του ειδικού λογαριασμού που καλύπτει τις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ. Ο ΔΑΠΕΕΠ θα χρησιμοποιήσει το δάνειο για να καλύψει τα ποσά που τυχόν δεν θα εισπράξει από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τη συγκεκριμένη περίοδο και οφείλει να το εξοφλήσει με τα ποσά που θα ανακτήσει σταδιακά από αυτούς

9. Η ενεργειακή αγορά δέχθηκε ένεση ρευστότητας από την επιστροφή της ΔΕΠΑ προς πελάτες της συνολικού ποσού 120 εκατ. ευρώ, που αποτελούν την επιστροφή των αναδρομικών χρεώσεων από την τουρκική εταιρεία Botas, συνεπεία της απόφασης του διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου

10. Ο ΔΑΠΕΕΠ συνεχίζει την καλή πρακτική της έγκαιρης αποπληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ, χωρίς καθυστερήσεις, ενισχύοντας τη ρευστότητα της αγοράς των ΑΠΕ.

To έξτρα

Εκτός από τα μέτρα και τις δράσεις που έχουν ήδη ληφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση, μετά από γνωμοδότηση της ΡΑΕ, η οποία θα προωθεί τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των διαχειριστών των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής και Θεσσαλονίκης) καθώς και του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ). Με την υπουργική απόφαση δεν θα ζητείται από τις επιχειρήσεις της ενέργειας να καταβάλλουν στους διαχειριστές το σύνολο των προβλεπόμενων οφειλών τους, αλλά θα συνυπολογίζονται τυχόν επιστροφές που δικαιούνται (π.χ. από διορθωτικές εκκαθαρίσεις) ώστε αυτές να αφαιρούνται.

του Χάρη Φλουδόπουλου – capital

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *