Λάθη στους πίνακες προσλήψεων των αναπληρωτών | «Δεν προβλέπεται αναμόρφωση των πινάκων»

Λάθη στους πίνακες προσλήψεων των αναπληρωτών | «Δεν προβλέπεται αναμόρφωση των πινάκων»

Λάθη στους πίνακες προσλήψεων των αναπληρωτών ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ασεπ, διορισμοι– ΥΠΑΙΘΑ: «Δεν προβλέπεται αναμόρφωση των πινάκων»

Για άλλη μια φορά στο ΑΣΕΠ ρίχνει το «μπαλάκι» το υπουργείο Παιδείας, χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα τραγικά λάθη στους πίνακες προσλήψεων των εκπαιδευτικών

Σε ερωτήσεις βουλευτών για τα λάθη στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατέθεσε γραπτή απάντηση το υπουργείο Παιδείας, η οποία φέρει την υπογραφή της προϊστάμενης της Διεύθυνσης, Θεοκτίσης Μπούνια-Μαστρογιάννη

Στην απάντησή του το υπουργείο επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «εκκρεμεί η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων από το ΑΣΕΠ και, κατόπιν αυτού, η έκδοση και δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023».

Στη συνέχεια, το υπουργείο ρίχνει το «μπαλάκι» των ευθυνών στο ΑΣΕΠ, υποστηρίζοντας ότι «το ΑΣΕΠ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα τόσο για την έκδοση των Προκηρύξεων κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών και τον ορισμό των αποκλειστικών προθεσμιών που τίθενται με αυτές, όσο και για την έκδοση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων επί αυτών και τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης».

«Διευκρινίζεται ότι οι ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπουν αναμόρφωση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατά τη διάρκεια ισχύος τους και πριν την έκδοση των οριστικών πινάκων, για κανέναν γενικό ή ειδικό λόγο» προσθέτει.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «η διαδικασία κατάρτισης των (νέων) πινάκων κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, που διενεργείται από το ΑΣΕΠ κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, εκκινεί εγκαίρως και σε χρόνο που να επιτρέπει την κατάρτισή τους, από την αρμόδια Αρχή, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους. Υπό το πρίσμα αυτό τίθενται οι αναγκαίες προθεσμίες ως προς τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων».

Δείτε εδώ αναλυτικά την απάντηση του υπουργείου Παιδείας.

«Όσον αφορά στις προσλήψεις αναπληρωτών κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, η Διοίκηση, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί από το ΑΣΕΠ η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων και δεν έχουν εκδοθεί οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, και προκειμένου να ανταποκριθεί στην επείγουσα ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολείων και να διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία τους, ενεργοποίησε την προαναφερθείσα διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.4589/2019, για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης από τους προσωρινούς πίνακες των 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων, που ανακοινώθηκαν στις 28-7-2023» υπογραμμίζει.

«Ειδικότερα, με την υπό στοιχεία 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) ΥΑ με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024», εκλήθησαν οι εγγεγραμμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των οικείων Προκηρύξεων, ενώ έχουν ήδη διενεργηθεί οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών στη Γενική Εκπαίδευση, από τους εν λόγω πίνακες.

Διευκρινίζεται, στο σημείο αυτό, ότι η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, που θίγεται στην Αναφορά αρ. 106, δεν συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στις ως άνω Προκηρύξεις, επομένως δεν αποτελεί στοιχείο των πινάκων κατάταξης του ΑΣΕΠ παρά μόνο απαιτείται κατά την πρόσληψη, όπως άλλωστε μνημονεύεται στην προμνησθείσα πρόσκληση δήλωσης περιοχών» συμπληρώνει.

«Τέλος, επισημαίνουμε ότι τον Αύγουστο 2023 έγιναν 3.693 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, με τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 2065 και 2066 Γ στις 16.8.2023 και 2084 Γ στις 17.8.2023, για την κάλυψη των οργανικών κενών της Εκπαίδευσης (άρθρο 62 του ν.4589/2019). Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ίδιου νόμου, οι προσλήψεις των αναπληρωτών αποσκοπούν στην κάλυψη έκτακτων λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Κατά την Α ́ φάση προσλήψεων, για το διδακτικό έτος 2023-2024, ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 13.875 εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση και 9.336 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» καταλήγει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *