Θα είναι το 2024 το νέο 1933;

Θα είναι το 2024 το νέο 1933;