Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: 100 χρόνια χρειάζεται η απόσβεση ρεύματος

100 χρόνια η απόσβεση ρεύματος σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο