Αναστολή πληρωμών για τον COVID-19:Τα μέτρα στήριξης που πήρε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Last updated on 14 Απριλίου, 2021 at 09:11 μμ

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
αναστολή

Τα μέτρα στήριξης που πήρε κάθε ευρωπαϊκή χώρα για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομία συγκέντρωσε και κατέγραψε η Andersen Tax. Μέτρα όπως αναστολή πληρωμής ΦΠΑ ή ασφαλιστικών εισφορών τα συνηθέστερα.

Ας δούμε τα μέτρα όπως αναστολή πληρωμής ΦΠΑ.

ΧΩΡΑΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΥΣΤΡΙΑΜπορεί να υποβληθεί αίτηση στις φορολογικές αρχές για αναστολή πληρωμής ΦΠΑ ή πληρωμής αυτού σε δόσεις. Μπορεί επίσης να υποβληθεί αίτηση για μείωση ή διαγραφή προσαυξήσεων σε εκπρόθεσμες πληρωμές φορολογικών οφειλών.Μείωση προκαταβολής εταιρικού φόρου είσοδήματος. Ειδικό καθεστώς υποστήριξης για όλες τις εταιρείες, π.χ. δράσεις που έχουν αναληφθεί σχετικά με την εργασία με μειωμένο ωράριο με μείωση έως και 90 τοις εκατό. Αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση ότι η Αυστριακή κυβέρνηση θα καταβάλει όλες τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από την αρχή του μηνός.
ΒέλγιοΗ Ομοσπιανδιακή κυβέρνηση χορήγησε παράταση στην προθεσμία υποβολής περιοδικών δήλωσεων ΦΠΑ και Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών:Υποβολή – Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ Φεβρουαρίου 2020: μέχρι 6 Απριλίου 2020;Υποβολή – Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ Μαρτίου 2020: μέχρι 7 Μαΐου 2020;Υποβολή – Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ Α΄Τριμήνου 2020: μέχρι 7 Μαΐου 2020.Η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων καταστάσεων πωλήσεων έτους 2019 μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Έχει χορηγηθεί παραταση την καταβολή ΦΠΑ για 2 μήνες, χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.:Πληρωμή – ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης Φεβρουαρίου 2020: μέχρι 20 Μαΐου 2020;Πληρωμή – ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης Μαρτίου 2020: μέχρι 20 Ιουνίου 2020;Πληρωμή – ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης Α Τριμήνου 2020: μέχρι 20 Ιουνίου 2020.Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Κατοίκων Εξωτερικού από 16 Μαρτίου 2020 σε 30 Απριλίου 2020.Για την καταβολή φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων χορηγείται αυτόματα περίοδος 2 μηνών επιπλέον της κανονικής ημερομηνίας πληρωμής (χωρίς χρέωση τόκων υπερημερίας).  Για τον διακανονισμό χρεών που σχετίζονται με τον φόρο εισοδήματος Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργήθηκαν πριν από τις 12 Μαρτίου 2020, ανακοινώνονται μέτρα στήριξης και προσφέρονται πρόσθετες προθεσμίες πληρωμής κατόπιν αιτήματος. Οι Βελγικές φορολογικές αρχές αναβάλλουν τους μη ουσιαστικούς και/ή λιγότερο επείγοντες ελέγχους. Θα διενεργούνται μόνο οι έλεγχοι που απαιτούνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του κράτους.
Κροατία (προτεινόμενες ρυθμίσεις, αναμένεται λήψη απόφασης)Πληρωμές δόσεων φορολογικών υποχρεώσεων, ασφαλιστικών εισφορών δεν θα υπόκεινται σε προσαυξήσεις..Τα ποσά που εισπράττονται από ιδιώτες και εταιρείες ως επιχορηγήσεις για την άμβλυνση των ειδικών περιστάσεων που προκαλούνται από τον κοροναϊό δεν θα θεωρούνται φορολογητέες.Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος θα καταβάλλονται στον φορολογούμενους με την έκδοση της διοικητικής πράξης προσδιορισμού φόρου. Οι προθεσμίες για την καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων παραμένουν αμετάβλητες.Δεν χορηγείται παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματων ή άλλων φορολογικών δηλώσεων.
ΚύπροςΟι συντελεστές ΦΠΑ στην Κύπρο μειώνονται από 19 σε 17% για 2 μήνες, και από 9 σε 7% για το μειωμένο συντελεστή για 3,5 μήνες μετά την έγκριση των φορολογικών αρχών. Η υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης ΦΠΑ για την περίοδο 01/12/2019 – 29/02/2020 παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 όταν (α) ο ΦΠΑ που καταβάλλεται για την εν λόγω περίοδο ΦΠΑ διακανονίζεται το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου 2020 και (β) τα συνολικά έσοδα για την περίοδο 01/03/2019 – 29/02/2020 δεν υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ..Αναστολή υποβολής Δωλώσεων ΦΠΑ και δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το έτος 2018 τουλάχιστον για δύο μήνες.Ειδικό καθεστώς στήριξης για όλες τις εταιρείες που θα αναστείλουν τη λειτουργία τους ή θα συνεχίσουν να λειτουργούν και στις οποίες θα παρατηρηθεί μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 25%. Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν παροχές ανεργίας για όσο διάστημα η εταιρεία που εργάζονται δεν λειτουργεί.
ΤσεχίαΗ προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται αυτομάτως σε τέσσερις μήνες εφόσον οι φορολογικές δηλώσεις υποβληθούν ηλεκτρονικά.Διενέργεια επιστροφών ΦΠΑ σε περιπτώσεις που δεν υπόκεινται σε έλεγχο..Αλλαγή στο σύστημα υπολογισμού προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμων πληρωμών/ειστροφών..Τα μέτρα που λαμβάνονται εφαρμόζονται μόνο σε μια ειδική ομάδα φορολογουμένων, οπότε είναι πάντοτε απαραίτητο να ελέγχεται ατομικά εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρμογής.
ΔανίαΠαράταση ενός μηνός στις προθεσμίες υποβολής και πληρωμής ΦΠΑ μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου (με κύκλο εργασιών > 50MMDKK).Η υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ περιόδου Α΄και Β΄ Τριμήνου 2020 παρατείνεται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Στην περίπτωση που η Δήλωση ΦΠΑ Α΄Τριμήνου 2020 είναι πιστωτική τότε αυτή μπορεί να υποβληθεί έως την 1η Ιουνίου 2020 ώστε να πραγματοποιηθεί επιστροφή φόρου.Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το έτος 2020 θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2021.Το 75% των μισθών ωρομίσθιου προσωπικού καλύπτεται από την κυβέρνηση με μέγιστη κάλυψη 90&.
ΕσθονίαΑναστολή υπολογισμού προσαυξήσεων σε ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων.Η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η ΜΑΡτίου 2020 έως την 1η Μαΐου 2020.Οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εγκαίρως. Οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επί του παρόντος πρέπει να αναπροσαρμόσουν το πλάνο καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα των φορολογικών αρχών..
ΦινλανδίαΦινλανδίαΔύναται η παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, και μείωση προστίμων για εκπρόθεσμες υποβολές. Η παράταση θα χορηγείται από τις αρχές κατόπιν ειδικού αιτήματος και πριν την αρχική υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Δεν είναι δυνατή η παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, ωστόσο ο φορολογούμενος θα μπορέι να αιτηθεί απαλλαγή από προσαυξήσεις σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων πληρωμών. Η φορολογική διοίκηση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συμφωνήσει στην παροχή ρυθμίσεων για την πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων.
ΓαλλίαΑναβολή, χωρίς επιβολή κυρώσεων, των πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών και άμεσων φόρων (δόσεις φόρου εισοδήματος, ΦΜΥ) που λήγουν τον Μάρτιο του 2020. Εκδόθηκε συγκεκριμένο έντυπο για την αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς αναβολής πληρωμών.Έμμεσοι φόροι, όπως ο ΦΠΑ, δεν εντάσσονται στα μέτρα.. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, οι φορολογικές αρχές μπορούν επίσης να χορηγούν άμεση φορολογική ελάφρυνση ύστερα από έλεγχο της πραγματικής κατάστασης του αιτούντος..
ΓερμανίαΔυνατότητες αναβολής των πληρωμών φόρου και μείωση των προκαταβολών φόρου.Θα εφαρμοστούν διευκολύνσεις στην είσπραξη φόρων, ειδικά για τις περιπτώσεις που θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους.Αναστολή των προθεσμιών καταβολής φόρων.Αναστολή επιβολής προσαυξήσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
ΕλλάδαΜείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 6% για τα προϊόντα που σχετίζονται με τα μέτρα προστασίας από το Covid-19, Η πληρωμή των ανεξόφλητων οφειλών που είχαν προθεσμία πληρωμής μεταξύ 3 Μαρτίου και 30 Απριλίου 2020, θα παραταθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Το ίδιο ισχύει και για τις πληρωμές στις δόσεςι φορολογικών ρυθμίσεων. Μέχρι τις 31 Αυγούστου παρατείνονται και οι προθεσμίες πληρωμής που σχετίζονται με το ΦΠΑ. Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους θα λάβουν παροχές ανεργίας.
ΟυγγαρίαΟι οδηγοί ταξί στην Ουγγαρία, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικό φόρο για μικρές επιχειρήσεις, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν αυτόν τον φόρο για το διάστημα από Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2020.. Παροχή διευκολύνσεων στην καταβολή των φόρων Φυσικών Προσώπων..
ΙρλανδίαΑναστέλλεται η είσπραξη ΦΠΑ. Δεν θα επιβληθούν προσαυξήσεις στην εκπρόθεσμη πληρωμή ΦΠΑ μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020. Οι Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ πρέπει να υποβληθούν στην κανονική προθεσμία. Επιχειρήσεις που πλήττονται θα μπροούν να ρυθμίσουν του όρους πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων τους.
ΙταλίαΙταλίαΔίνεται παράταση στην προθεσμία πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων, στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων ΦΜΥ. Παύση φορολογικών ελέγχων και διενέργεια αξιολόγησης για πίστωση φόρου για την ενοικίαση καταστημάτων.  Οικονομική στήριξη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Covid -19 δωρεές κλπ..Αναβολή προθεσμιών πληρωμής μέχρι τις 20 Μαρτίου για όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις ΦΠΑ που ήταν πληρωτέες έως τις 16 Μαρτίου 2020. Επιβεβαιώνεται αντίστοιχη διευκόλυνση για πληρωμές ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών.Αναστέλλεται επίσης η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που λήγουν μεταξύ 8 Μαρτίου 2020 και 31 Μαΐου 2020 (πχ. δηλώσεις Intrastat, Esterometro, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ). Η υποβολή της δήλωσης “Certificazione Unica” παραμένει ορισμένη στις 31 Μαρτίου 2020..Παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαρτίου η πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών Νομικών και Φυσικών Προσώπων που ασκούν επιχερηματική δραστηριότητα και είχαν κατά το προηγούμενο έτος Κύκλο Εργασιών κάτω των 2.000.000 EUR. Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που πλήττονται άμεσα, όπως ο τομέας του τουρισμού, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης κ.α., θα δοθούν παρατάσεις στις πληρωμές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ανεξαρτήτου του Κύκλου Εργασιών αυτών. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή επαγγελματική δραστηριότητα και έχουν φορολογική έδρα, ή επιχειρησιακή έδρα στις επαρχίες Bergamo, Cremona, Lodi και Piacenza, οι πληρωμές ΦΠΑ αναστέλλονται ανεξάρτητα από τον όγκο των εσόδων τους, όπως προαναφέρθηκε.Οι πληρωμές φορών που έχουν ανασταλλεί θα πρέπει να καταβληθούν, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, είτε εφάπαξ μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, είτε σε 5 ισόποσες δόσεις με την 1η να καταβάλλεται εντός του Μαΐου 2020.Ελεύθεροι επαγγελματίες που κατά το προηγούμενο έτος έιχαν έσοδα από αμοιβές κάτων 400.000 EUR, απαλλάσσονται από το φόρο παρακράτησης για τον μήνα Μάρτιο 2020. Η εφαρμογή του μέτρου μπορεί να ισχύσει αν κατά τον προηγούμενο μήνα δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για εξαρτημένη εργασία. Οι φορολογούμενοι που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας καταβάλλουν το ποσό κάθε μη καταβληθέντος παρακρατούμενου φόρου μέχρι την 31η Μαΐου για ολόκληρο το ποσό ή σε 5 μηνιαίες δόσεις με την 1η να καταβάλλεται εντός του Μαΐου 2020.Οι δραστηριότητες εκκαθάρισης, ελέγχου, εκτίμησης είσπραξης φόρων που εκτελούνται από τα φορολογικά γραφεία  της Agenzia delle Entrate αναστέλλονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2020. Αναστέλλονται επίσης οι εκτελεστικές πράξεις και οι προθεσμίες για τη συγκέντρωση των φορολογικών φακέλων για πλήρη και οριστική εκκαθάριση.Φορολογικές πιστώσεις χορηγούνται σε όσους ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως αποζημίωση, σε ποσοστό 60% του ποσού του μισθώματος για το μήνα Μάρτιο του 2020 σχετικά με κτίρια κατηγορίας C/1.
ΛετονίαΟι φορολογούμενοι μπορούν εναλλακτικά να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι και ένα χρόνο αργότερα, στην περίπτωση που η μη πληρωμή οφείλεται σε ανωτέρα βία Η κυβέρνηση επεξεργάζεται διάφορα σχέδια προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες από την πανδημία του κορονοϊού.Εξετάζονται σενάρια να μεταφερθούν οι πληρωμές μέχρι και 3 έτη αργότερα χωρίς την επιβολή τόκων για εκπρόθεσμη υποβολή, να εισαχθεί εκτεταμένη προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων, να εξασφαλιστεί η επιστροφή ΦΠΑ εντός 30 ημερών και να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου για το 2020.
ΛιθουανίαΗ προθεσμία για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος παρατάθηκε μέχρι 30 Μαρτίου (η κανονική προθεσμία είναι 16 Μαρτίου Καθυστέρηση στις διαδικασίες εκτέλεσης, στην πληρωμή προστίμων και τόκων λόγω εκπροθέσμου.Δυνατότητα να συναφθεί δάνειο με τις φορολογικές αρχές και να γίνουν οι φορολογικές πληρωμές σύμφωνα μ΄ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο (χωρίς τόκους εκπροθέσμου). Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης και η πληρωμή μετατίθενται για 1 Ιουλίου 2020 (αντί για την καθορισμένη 1 Μαΐου 2020).
ΛουξεμβούργοΘα γίνει επιστροφή πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ σε ποσά κάτω των ΕΥΡΩ 10,000. Μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες δεν θα επιφέρει πρόστιμα. Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές θα υπάρξει αναστολή υπολογισμού τόκου για εκπρόθεσμη καταβολή, εισαγωγή διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών, την αναγκαστική εκτέλεση, και των προστίμων που θα ανακοινωθούν έναντι των εργοδοτών που δεν θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ασφαλιστικών εισφορών.
Μάλτα Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να πληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις (φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, Ασφαλιστικές εισφορές) με παράταση 2 μηνών  (τέλη Απριλίου 2020) .Όλες οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός των τασσόμενων προθεσμιώνΑναμένεται να εκδοθούν νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω κορονοϊού.
ΟλλανδίαΑναστολή πληρωμής φόρων για 3 μήνες.  Διακοπή των μέτρων ανάκαμψης (ι.ε. μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσημη καταβολή). Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η αναστολή των 3 μηνών δεν επαρκεί, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης. Σε αυτή την περίπτωση, οι φορολογικές αρχές μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες.  Η αναβολή αφορά σε φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ και φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Η φορολογική διοίκηση και τα τελωνεία δεν θα καταλογίσουν πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου . ει ότι επιχειρηματίες που αιτούνται την αναστολή έχουν πρόβλημα πληρωμών που είναι προσωρινά και έχουν προκληθεί από την πανδημία του κορονοϊού και ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη. Ο τόκος  μη καταβολής μειώνεται από 4 σε 0,01 από 23 Μαρτίου 2020 και εφεξής.  Αναφορικά με το φόρο εισοδήματος, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής στη  δήλωση .
Πολωνία Αναμένεται νομοσχέδιο που θα προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες για τις ακόλουθες φορολογικές ελαφρύνσεις:Αναδρομική αναγνώριση φορολογικών ζημιών.  Παράταση προθεσμιών  – η ημερομηνία έναρξης του νέου SAF-T-V7M και του καθεστώτος νέων φορολογικών συντελεστών αναβάλλεται για 1 Ιουλίου 2020 (από 1 Απριλίου 2010),Αναστέλλεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για 3 μήνες για μικρές επιχειρήσεις (εφαρμόζεται για πληρωμές που ήταν ληξιπρόθεσμες στις 10 ή 15 Μαρτίου, τον Απρίλιο και το Μάιο). Μπορεί κάποιος να αιτηθεί και σχέδιο δόσεων. Αναστολή πληρωμών προκαταβολών για φόρο εισοδήματος Μαρτίου, Απριλίου 2020 (μέχρι 1 Ιουνίου 2020).Αναστολή υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων Αναστολή κανόνων που περιορίζουν την έκπτωση των δαπανών σε περίπτωση μη πληρωμής τους Δυνατότητα για μικρού μεγέθους φορολογούμενους να παραιτηθούν από την πληρωμή προκαταβολής φόρου Πιθανές φορολογικές διευκολύνσεις/ εξαιρέσεις για φόρο ακίνητης περιουσίας Φορολογικές ελαφρύνσεις/εξαιρέσεις σε φόρο δανείωνΠιθανά ατομικά αιτήματα για αναβολή πληρωμής φόρου, πληρωμή σε δόσεις και μη πληρωμή προκαταβολής φόρου
ΠορτογαλίαΑναβολή την πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στις 31 Μαρτίου 2020 για την 30η Ιουνίου 2020. Παράταση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης «Μοντέλο 22» και την πληρωμή του φόρου εισοδήματος από 31 Μαΐου 2020 για τις 31 Ιουλίου 2020.Παράταση την πρώτης δόσης πληρωμής για τις επιπρόσθετες πληρωμές των λογαριασμών (“State Surcharge”) που έληγαν στις 31 Ιουλίου 2020 για τις 31 Αυγούστου 2020. Καταστάσεις προφύλαξης (καραντίνα) που έχουν πιστοποιηθεί από υγειονομικές αρχές μπορούν να δικαιολογήσουν την αίτηση για αναβολή των φορολογικών υποχρεώσεων για φορολογούμενους ή πιστοποιημένους λογιστές. Ευκολίες πληρωμών ΦΠΑ και παρακρατούμενων για το δεύτερο εξάμηνο του 2020.Αναστέλλονται οι νομικές και διοικητικές διαδικασίες με τις φορολογικές αρχές.Αναστέλλονται οι πληστηριασμοί.
Ρουμανία Αναβολή προθεσμιών πληρωμών για ορισμένες φορολογικές υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους.Αίτηση για αναστολή πληρωμών ΦΠΑ.Ταχύτερη αποπληρωμή πιστωτικού ΦΠΑ. Ανάκτηση ΦΠΑ σε επισφαλείς απαιτήσεις.
ΣλοβακίαΑυτόματη παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες. Αφορά πρόσωπα που δεν υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή. Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής εταιρικού ή φόρου εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος υποβάλει τη δήλωσή του μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο (υποβολή 31 Μαρίου 2020) Εκπρόθεσμη πληρωμή φόρου (που οφείλεται εντός προθεσμίας υποβολής) δεν επιφέρει πρόστιμο με τόκους, με την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα πληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο.  Φορολογούμενοι που υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εμπρόθεσμα μπορούν να πληρώσουν με καθυστέρηση το φόρο (μέχρι 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο).
ΣλοβενίαΔεν έχουν επιβληθεί ακόμα μέτρα.
Ισπανία Οι προθεσμίες για τις φορολογικές διαδικασίες έχουν ανασταλεί και παρατείνονται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (για όσες προθεσμίες δεν έχουν λήξει στις 18 Απριλίου 2020) και μέχρι τις 20 Μαΐου 2020 (για όσες προθεσμίες γνωστοποιούνται μέχρι τις 18 Απριλίου 2020)Δεν αλλάζει η υποχρέωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.Για φορολογικά χρέη κάτω των ΕΥΡΩ 30 000, προβλέπεται η παράταση 6 μηνών χωρίς την παροχή εγγυήσεων .Εφαρμόζεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στος αυτοαπασχοκούμενους. Δεν θα υπάρχει τόκος εκπροσθέσμου για τους 3 πρώτους μήνες.
Σουηδία Προσωρινή μετάθεση των φορολογικών πληρωμών σε ισχύ από 7 Απριλίου 2020. Αφορά πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών, των παρακρατούμενων φόρων και του ΦΠΑ που υποβάλονται μηνιαία και τριμηνιαία. Η δυνατότητα ισχύει για 3 μήνες για κάθε κατηγορία φόρου από Ιανουάριο 2020 έως και Σεπτέμβριο 2020 και η περίοδος παράτασης ορίζεται για 1 χρόνο το πολύ.
Ηνωμένο ΒασίλειοΑναστολή πληρωμής ΦΠΑ για 3 μήνες. Η αναστολή ισχύει από 20 Μαρτίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020 και αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων. Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα μέτρα. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο πληρωμής μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους 2021 (Απρίλιος 2021) για την πληρωμή υποχρεώσεων που αφορούν στην ανωτέρω περίοδο.ΟΙ φορολογούμενοι που πληρώνουν εφάπαξ μπορούν να μην προβούν στην πληρωμή, αν αδυνατούν να πληρώσουν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκώνΕπιστροφές ΦΠΑ θα γίνονται κανονικά.Οι φορολογικές δηλώσεις αυτοαπασχολούμενων που υποβάλλονται κανονικά στις 31 Ιουλίου 2020 θα υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021. Δεν χρειάζεται η υποβολή κάποιας συγκεκριμένης αίτησης για να ισχύσει το μέτρο. Δεν θα επιβληθεί πρόστιμο ή τόκος εκπροθέσμου για το διάστημα αυτό. Οι φορολογούμενοι που πληρώνουν με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού τους μπορούν να μην προβούν σε τέτοια πληρωμή αν λόγω των συνθηκών αδυνατούν. Το HMRC έχει προβεί σε διευκολύνσεις εισάγονται νέες ρυθμίσεις στο σύστημα πληρωμών για όλες τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούν προσωρινά να πληρώσουν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μπορούν να γίνονται εξατομικευμένες ρυθμίσεις  ανάλογα με την περίπτωση και το ύψος των φορολογικών υποχρεώσεων. Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Το HMRC πρόκειται να εκδώσει σύντομα νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση της κρίσης.

One thought on “Αναστολή πληρωμών για τον COVID-19:Τα μέτρα στήριξης που πήρε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *